Lifestyle

Young Living (Starter kit)

Hello lovely people,

ENG. In this blog I’m going to tell you more about the Starter kit from Young living. You will get to know:

  1. What ethereal oils are,
  2. What’s in the starter kit from Young Living and how it can help you,
  3. Why I started to use the oils from Young Living,
  4. My experience with the oils from Young living, and
  5. How you can order a starter kit or oils from Young living.

NL. In deze blog ga ik jullie vertellen over de Starter kit van Young Living. Hierin kom je te weten:

  1. Wat etherische olien zijn,
  2. Wat er in de starter kit van Young living zit en waar het je bij kan helpen,
  3. Waarom ik ben begonnen met het gebruiken van de olien van Young Living, en
  4. Hoe je de Starter kit van Young Living gemakkelijk kunt bestellen.

  1. What are ethereal oils? / Wat zijn etherische olien?

ENG. In the starter kit from Young living are some different ethereal oils. Ethereal oils are the life juices of plants, flowers, fruits and contribute to our psychical and mental health. They are known for their beneficial effects and contribute to our psychical and mental health. For example, these oils can support you by purify your body, restore your hormone balance, promote digestion and it also can support the immune system.

It also appears that the oils can provide support in releasing blockages in your life, negative energies, feelings, emotions and in stress.

NL. In deze starter kit van Young Living bevinden zich verschillende etherische oliën. Etherische oliën zijn gemaakt door resten van planten, bloemen en vruchten. De oliën staan bekent om het geven van een positief effect op ons lichamelijk en geestelijke gezondheid. Zo kunnen de oliën er aan bijdragen dat je lichaam gezuiverd worden, het herstellen van de hormoonhuishouding, het bevorderen van de spijsvertering en het ondersteunen van het immuunsysteem.

Het blijkt ook dat de oliën ondersteuning kunnen bieden bij het loslaten van negatieve energieën, gevoelens, emoties en bij stress.

2. What’s in the starter kit from Young Living? / Wat zit er in de starter kit van Young Living?

ENG. Below is a photo I made of all the oils that are in the Starter kit from Young Living.

NL. Hieronder een foto die ik gemaakt heb om jullie te laten zien wat er in de Starter kit van Young Living zit.

ENG. I will tell for each oil what it is and what the oil can do.

Frankincense:
This oil can support you with an earthy feeling, cell renewal of the skin, reducing scars, tension, letting go and preventing and reducing wrinkles.

Lavender:
This oil can help with a soothing feeling, softening the skin, anti-itch, healing the skin, insect bite, sleep, balance, fresh wax, anger and frustration.

Thieves:
This oil can help fight bacteria, fungi and help with inflammation. Furthermore, this oil also supports you with good resistance, uncertainty, fears and also with oral care.

Lemon:
This oil helps against anti-sticking, concentration, clean windows, clean kitchen, fears, anger, disappointment. Furthermore, it also helps to start the digestion, with a stimulating feeling, the immune system and you can also use it to cleanse your body (detox).

Panaway:
This oil can help with growing pain, muscle pain, weight pain, complications and tensions. It can also help promote the release of negative emotions or feelings. Panaway also has a cooling effect on the skin and is also nice to use for a massage.

Orange:
This oil can help with a happy and fresh feeling. It also supports the immune system and digestion. Incidentally, it can also help in getting whiter teeth, for example by putting a few drops in water.
Mentally it can provide support in improving your mood, insecurity, anxiety, negativity and even with bad dreams.

R.C .:
This oil can support the respiratory tract, respiration, lung capacity, oxygen, snoring, stimulating sensation, emotions and giving energy.

Stress away:
This oil can help with tension, soothing feeling, stage fright, fear of failure, a good night’s rest, self-confidence, feeling reassuring and with mental blockages.

DiGize:
This oil can assist in relieving bluish complaints and it also promotes digestion.

Copaiba:
This oil can support pain complaints, the skin, wounds, inflammation, insect bites, digestion and can also induce a soothing feeling.

Purification:
This oil helps with inflammation, insect bites, anti-odor, purifying the air from toxins. It can even work as a natural deodorant.

Peppermint:
This oil helps with a fresh feeling and fresh scent in the mouth. It can also help with a sprain, digestion, gastrointestinal system, weight loss, concentration, energy and it can help cleanse your body.

NL. Ik zal vertellen per olie welke het is en wat de olie kan doen.

Frankincense:
Deze olie kan je ondersteunen bij een aardend gevoel, celvernieuwing van de huid, verminderen van littekens, spanning, loslaten en bij het tegengaan en verminderen van rimpels.

Lavender:
Deze olie kan helpen bij een rustgevend gevoel, het verzachten van de huid, anti jeuk, het helen van de huid, insectenbeet, slaap, balans, frisse was, woede en frustratie.

Thieves:
Deze olie kan helpen bij het tegen gaan van bacterieen, schimmels en helpen bij ontstekingen. Verder ondersteunt deze olie je ook bij het een goede weerstand, onzekerheid, angsten en ook bij de mondverzorging.

Lemon:
Deze olie helpt tegen anti-plak, concentratie, schone ramen, schone keuken, angsten, boosheid, teleurstelling. Verder helpt het ook de spijvertering op gang te zetten, bij een opwekkend gevoel, het immuunsysteem en je kan het ook gebruiken om je lichaam te reinigen (detox).

Panaway:
Deze olie kan helpen bij groeipijn, spierpijn, gewichtpijn, verwikkingen en spanningen. Tevens kan het ook helpen bij het bevorderen van het loslaten van negatieve emoties of gevoelens. Panaway werkt ook verkoelend op de huid en is ook fijn om te gebruiken bij een massage.

Orange:
Deze olie kan helpen bij een blij en fris gevoel. Het ondersteunt ook weer het immuunsysteem en de spijsvertering. Overigens kan het ook helpen bij het krijgen van wittere tanden, door een paar druppels in water te doen bijvoorbeeld. Mentaal kan het ondersteuning bieden bij het verbeteren van je stemming, onzekerheid, angst, negativiteit en zelfs bij nare dromen.

R.C.:
Deze olie kan ondersteuning bieden bij de luchtwegen, ademhaling, longinhoud, zuurstof, snurken, opwekkend gevoel, emoties en het geven van energie.

Stress away:
Deze olie kan helpen bij spanning, rustgevend gevoel, plankenkoorts, faalangst, een goede nachtrust, zelfvertrouwen, geruststellend gevoel en bij mentale blokkades.

DiGize:
Deze olie kan ondersteuning bieden bij het verlichten van bluikklachten en het bevorderd ook de spijsvertering.

Copaiba:
Deze olie kan ondersteuning bieden bij pijnklachten, de huid, wonden, onstekingen, insectenbeten, spijsvertering en kan ook een rustgevend gevoel opwekken.

Purification:
Deze olie helpt bij onstekingen, insectenbeten, anti-stank, het zuiveren van de lucht van giftige stoffen. Het kan ook zelfs werken als een natuurlijke deodorant.

Peppermint:
Deze olie helpt bij een fris gevoel en frisse geur in de mond. Het kan ook helpen bij een verzwikking, spijsvertering, maag/darmstelstel, gewischtverlies, concentratie, energie en het kan helpen bij het reinigen van je lichaam.

3. The reason why I started using the oils from Young Living. / De reden waarom ik ben begonnen met het gebruiken van de olien van Young Living.

ENG. First of all I want to let you know why I started using Young Living oils. A friend of mine has a friend (Celine Stroomberg) who has her own business in celling oils from Young Living. They both are using the oils and they told me how amazing the oils can work and what kind of benefits they have, who have change their lives. This was making me more interesting to use this products as well.

Recently I also have been making myself more aware of the harmful substances that are added to our food and products. I think it is important that everyone becomes more aware of the chemical ingredients in our daily cosmetics and care products. All these harmful ingredients end up in our body, while our skin is our most important organ.

NL. Aller eerst wil ik even laten weten waarom ik ben begonnen met het gebruiken van de oliën van Young Living. Een vriendin van mij heeft een vriendin (Celine Stroomberg) die haar eigen business heeft in het verkopen van de oliën van Young Living. Zij gebruiken de oliën ook allebei en vertelde mij hoe geweldig de oliën voor hun werken en hoe het hun leven positief beïnvloed heeft. Voor mijn Nederlandse volgers die geïnteresseerd zijn in wat voor effect het heeft gegeven bij Celine Stroombergen, is het misschien interessant om haar Instagram en vlogs op Youtube te kijken! Hierin verteld zij over haar levensstijl en hoe haar leven positief veranderd is sinds zij de oliën van Young Living gebruikt. Hieronder de links:

Instagram Celine Stroomberg: https://www.instagram.com/celinestroomberg/

Youtube Celine Stroomberg: Stroomberg:https://www.youtube.com/channel/UC5rkX3H9EJOZnfJ3bWchmhg

4. My experience with the oils from Young Living. / Mijn ervaring met de olien van Young Living.

ENG. When I heard what Young Living stands for and how the oils are made, I immediately became enthusiastic to try it out. And I have to say that I have a very positive experience with some oils that I use.

Lavender
What I am very enthusiastic about is the oil Lavender. This helps, among other things, against itching. In the summer I get a lot of problems with eczema, which causes itching bumps on my ankles. If it itches then I keep scratching it all the time and it only gets worse. I got a lot of sleepless nights through this. Now that I have the Young Living starter kit, I immediately use the ‘Lavender’ oil when I feel the itch coming up. This helps immediately in relieving the itch.

Panaway, Peppermint and lavender
I regularly suffer from neck, shoulder and headache. This is because my muscles are often stuck in the neck and shoulders, which gives me a headache. What I do then is the combination of ‘Panaway’, ‘Peppermint’ and ‘Lavender’ with a carrier oil on these places. I immediately feel that my skin has cooled and that the pain is slowly disappearing. This always makes me feel very relaxed.

NL. Toen ik hoorde waar Young Living voor stond en hoe de oliën gemaakt zijn, raakte ik gelijk enthousiast om het uit ook te gaan proberen. Ik moet zeggen dat ik een hele positieve ervaring heb met een aantal oliën die ik gebruik.

Lavender
Waar ik enorm enthousiast over ben is de olie Lavender. Deze helpt onderandere tegen jeuk. In de zomer krijg ik veel last van exceem, waarbij ik jeuk bultjes krijg op mijn enkels. Als het gaat jeuken dan blijf ik er de hele tijd aan krabben en wordt het alleen maar erger. Ik heb hier heel veel slapenloze nachten door gekregen. Nu ik de starterkit heb van Young Living gebruik ik gelijk de olie ‘Lavender’ als ik de jeuk voel opkomen. Deze helpt dan gelijk bij het afnemen van de jeuk.

Panaway, Peppermint en Lavender
Ik heb regelmatig last van nek, schouder en hoofdpijn. Dit komt doordat mijn spieren vaak vast zitten in de nek en schouders, waardoor ik hoofdpijn krijg. Wat ik dan doe is de combinatie ‘Panaway’, ‘Peppermint’ en ‘Lavender’ met een draagolie op deze plekken smeren. Ik voel gelijk dat mijn huidverkoeld en dat de pijn langzaam wegtrekt. Ik voel mij hierdoor altijd heel ontspannen.

5. How you can order a starter kit or oils from Young living. / Hoe kun je een starter kit of andere olien bestellen van Young living?

If you are curious about trying the starter kit or some other oils from Young living, send me or Celine Stroomberg a DM on Instagram and we can order it for you!

Als je nieuwsgierig bent in het proberen van de olies van de Starterkit van Young Living, stuur mij of Celine Stroomberg een DM op Instagram en wij kunnen het dan voor jou bestellen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *